A FELISMERÉSTŐL
A HARMÓNIÁIG
 
Kevevári M. Katalin
Harmónia Iskolája
A Tudományos Relaxációs Meditációs Technológiát (TRMT) Harmónia Iskolánkban tanítjuk
Kassai Csilla: 5-ről 6-ra
Aki szenvedélybetegsége okán megjárta a földi pokol minden bugyrát, és akit a szenvedések útvesztői önfeladásra késztetnek, s mindezek közepette – a mentális állapotainak változása hatására –, elér a megvilágosodás pillanatáig és – felhasználva a segítő emberek módszereit – meggyógyítja önmagát, annak elhihetjük: azzal, ahogyan kikecmergett a maga nyavalyáiból, másokat is fel tud segíteni a mélyről.

Gyors egymásutánban jelent meg Kassai Csilla 5-ről 6-ra könyvének első, majd második, bővített kiadása, melynek nyíregyházi és miskolci bemutatójára Harmónia Iskolánk alapítóját, Kevevári M. Katalint kérték fel.

Agyinfo.hu.hu: – Mi késztette arra, hogy elvállalja a könyv bemutatását?
K. M. K.: – Különös érzés kerített hatalmába, amikor Kassai Csilla felkért, hogy mutassam be a kötetét. Ez a hangulat egyetlen forrásból táplálkozott: jómagam is a könyv részese vagyok, mint a Van megoldás című fejezetben bemutatott relaxációs technika gyakorló képviselője. Mindazonáltal megpróbáltam valamelyes távolságból véleményt formálni az írónő kötetéről.

Agyinfo.hu: – Mi az indíttatása az 5-ről 6-ra című könyvnek?
K. M. K.: – Kassai Csilla sosem titkolta, hogy életének egyik szakaszában szenvedélybetegsége már-már győzedelmeskedett felette, amikor végső elszántsága, hogy ebből kikeveredjék, és találkozása segítő emberekkel, együttesen megadták számára a lehetőséget a változtatásra. Kassai Csillának sikerült az, ami nem mindenkinek adatik meg, és mindezen felül elérte őt a felismerés: dolga van sorstársaival, dolga van azokkal, akik fordítani akarnak az életükön, dolga van mindazokkal, akik szeretnének 5-ről a 6-ra jutni.

Agyinfo.hu: – Miben áll az írónő küldetése?
K. M. K.: – Kassai Csilla úgy döntött, hogy csokorba gyűjti mindazokat az ismereteket, módszereket, eljárásokat, melyek segítségével szinte valamennyiünk számára megnyílik az út életpályánk módosítására. Többen is megszólalnak a kötetében, közreadva tapasztalataikat, javaslataikat, intelmeiket, útmutatásaikat.

Agyinfo.hu: – Elolvasva, eklektikusnak tűnik a kötet. Erről is beszélt a bemutatón?
K. M. K.: – Az 5-ről 5-ra kötet abban az értelemben eklektikus, hogy alap-, közép- és felsőfokú tudást közvetít mindazoknak, akik ezekre az információkra nyitottak. Dőreség volna elvárni bárkitől is, hogy olyan ismeretek elsajátítására vállalkozzék, amelyek számára előzetes tájékozódás nélkül – első megközelítésben – nem nyílhatnak meg teljes egészükben, nem tárulhatnak fel valódi mélységükben.
Kassai Csilla tudatos törekvése, és ezt kötetének második, bővített kiadása jól tükrözi, hogy az általános – mondjuk úgy: alapvető – ismeretek közreadása, a tapasztalati tudás számbavétele logikusan vezeti el az olvasót a tudományos megalapozottságú ismeretanyag megértéséhez, elfogadásához, alkalmazásának szándékához. S talán ez az a pillanat, amikor a megoldást közvetítő „sorsbogozó” – azaz szerény személyem – a szerző figyelmébe ajánlja: a reménybeli harmadik kiadásban talán érdemes az előző gondolatsorhoz csoportosítania a fejezeteket.

Agyinfo.hu: – Mit „tudnak” a kötetben ismertetett technikák?
K. M. K.: – Számomra – talán – a legfontosabb üzenetük: csodák nincsenek! Minden esemény, amivel meghaladjuk tegnapi önmagunkat, minden cselekvés, amivel jobbítjuk jelenünket, minden gondolat, amivel építjük holnapunkat, továbblendítenek bennünket azon az úton, melynek végén felkiálthatunk: Hát ez csodálatos!
S akkor már, visszatekintve, látjuk és tudjuk, mennyi munkálkodásunkba került, amíg ehhez a felismeréshez eljutottunk. Ebben az értelemben léteznek csodák: a mi magunk csodái, a mi megküzdött csodáink.
Mert bizony mondom: ne higgyünk azoknak, akik olyan módszereket akarnak ránksózni, melyekből valamilyen okból „kifelejtették” a küzdelmeket, kihagyták az erőfeszítést, amivel megváltoztathatjuk magukat, környezetünket, mindennapjainkat, jövőnket. Induljunk el bármely, a számunkra ígéretes úton, tusakodásainkat mindannyiszor egyetlen fokmérő minősíti: az eredmény.
Tehát valahány technika tudja a magáét, mi választunk közülük, alkalmazzuk, dolgozunk magunkon – a többi pedig bekövetkezik érdemeink szerint.
Minden megbecsülésem Kassai Csilláé, aki felismerte küldetését, elvégezte feladatát, közreadta 5-ről 6-ra című könyvét.Előző 1 Következő
István Árpád
2008. április 07.