A FELISMERÉSTŐL
A HARMÓNIÁIG
 
Kevevári M. Katalin
Harmónia Iskolája
A Tudományos Relaxációs Meditációs Technológiát (TRMT) Harmónia Iskolánkban tanítjuk
Pihenőszobák
Menedzserek mentális fejlesztésének módszere

Az erős erősebbé, a gyors gyorsabbé, az okos okosabbá válik a TRMT-től. Századunk az érzékeny, humánus, derűs, optimista vezetőké és munkatársaké. Ön is élhet tudatos testi-lelki-érzelmi-szellemi összhangban, családjában és a munkahelyén is.

Az a menedzser, aki megismeri a Tudományos Relaxációs Meditációs Technológia jótékony hatását, a továbblépés kulcsának tekinti, hogy – a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló uniós keretirányelv érvényesítésekor – a stresszel kapcsolatos munkahelyi kockázat-értékelést elvégezze, és a megoldás kérdéseire pihenőszoba létesítésével találjon megfelelő választ. A TRMT intelligens lehetőséget teremt a stresszek oldására, a mindenkori helyzetek átlátására és megértésére, a hibás működések korrigálására, az információk kezelésére, a kreativitás kibontakoztatására.

Életpálya és kihívások
A menedzseri életforma olyan napirend kialakítását kívánja meg, amelyben a hivatás gyakorlása és a privát szféra térben és időben is szoros összefüggésben épül egymásra. A kettő közötti harmónia megteremtése mindkettőt erősíti, ugyanakkor az egyikben esetenként megjelenő törésvonalak a másikra is jelentős hatást gyakorolnak.
E hivatás megköveteli, hogy a menedzser szoros időbeosztásában is mindig a topon legyen, állandó és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtson. A munkájában meghatározó elem a szükséges döntések alapos előkészítése, meghozatala, a menet közbeni esetleges korrekciók felismerése és végigvezetése.

A menedzserek az eredmények eléréséhez szüntelenül motiválják és mozgósítják a munkatársaikat, ami a körültekintő és célirányos kommunikáció alkalmazását feltételezi.
A menedzserek tehát – a legtöbb hivatáséhoz képest – jóval erőteljesebb állandó stresszhatásoknak vannak kitéve, miközben a feldolgozásukra alig marad idejük és energiájuk.

A menedzseri hivatás mentális velejárói
A menedzserek életformája az agy természetes működésével igen gyakran kerül ellentétbe, rendkívül sok energiát fogyaszt, miközben annak pótlására, a kikapcsolódás és elmélyülés alapvetően fontos gyakorlására alig-alig jut alkalom és lehetőség. A stresszeket kezelni és a meditációs melységet elérni viszont csakis relaxált állapotban lehet.
Amennyiben a menedzser e felismerésekre nem fordít kellő figyelmet, ez esetben nem kerülheti el az állandó, mindinkább elmélyülő energiavesztést, a belső harmónia felborulását, a kiégettség érzésének támadását, a pszichoszomatikus tünetek jelentkezését. Onnan pedig már csak hosszú és rögös út vezet el a testi-lelki egyensúly visszaszerzéséhez.

Van megoldás: a tehermentesítés
A relaxáció és a meditáció legismertebb formái különböző hatásfokkal gyakorolhatók. Valamennyi módszer közös jellemzője, hogy többnyire időigényesek, pedig a menedzsereknek éppen ebből van a legkevesebb.
A jelenleg ismert egyetlen passzív relaxációs technika, a Tudományos Relaxációs Meditációs Technológia (TRMT) – a kikapcsolódásra és elmélyülésre fordítható idő és a környezeti feltételek hiányában is – hatékonyan visszatanítja agyunknak a stresszek által felemésztett agyhullámait, s teszi ezt rövid időtávban és tesztekkel mérhető eredményességgel. A technológia eszköze az audiovizuális stimulációs (AVS) készülék, melynek szemüvegéből – a szem egészséges működését modellezve – lüktető fényjelek, fejhallgatójából pedig monoton hangok ringatják el a használóját, és viszik egyre mélyebb, ellazultabb tudatállapotba. A TRMT így válik a fény és hang hatására változó tudatállapotok kézbentartásának módszerévé.

A pihenőszobáké a jövő
Vállaljuk munkahelyek, oktatási intézmények, vendégfogadók, sportklubok agytréninges pihenőszobáinak berendezését, felszerelését és működtetését.

Kipróbálható
Harmónia Iskolánkban díjtalan kipróbálási lehetőséget biztosítunk.Előző 1 2 Következő
2008. március 11.